Legal
Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic: Titular de la pàgina web: JARDINERIA CIC, S.L. JARDINERIA CIC, S.L. està domiciliada a carrer de Palau, 12, 08503 Gurb (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21186, foli 98, full nº B-18100 i C.I.F. B-59594614. Adreça de correu electrònic de contacte: info@gardentortades.com. www.gardentortades.com és l'adreça web de JARDINERIA CIC, S.L., mitjançant la qual ofereix als usuaris d'internet informació sobre l'empresa i els serveis que ofereix. Tel 93.889.08.24 / Fax 93.889.08.24.
Propietat intel·lectual
© Copyright 2012 JARDINERIA CIC, S.L., tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d'aquesta pàgina web són propietat JARDINERIA CIC, S.L.. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s'autoritza:
* Presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a JARDINERIA CIC, S.L. per mitjà de "framing".
* La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de JARDINERIA CIC, S.L. mitjançant "in line linking".
* L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici a JARDINERIA CIC, S.L. conforme les disposicions vigents.
Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
JARDINERIA CIC, S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d'aquesta web i es reserva el dret d'actualització i modificació de la informació sense previ avís. JARDINERIA CIC, S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l'accés a una informació que pot ser del seu interès.
Dades de caràcter personal: política de privacitat
Les dades que l'usuari faciliti voluntàriament a través d'aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s'incorporaran a un fitxer propietat de JARDINERIA CIC, S.L. a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

JARDINERIA CIC, S.L.,
Carrer de Palau, 12
08503 GURB (BARCELONA)

R32;El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d'aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. Es tracta d'informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre'n la identificació. Aquestes dades s'utilitzen amb l'exclusiva finalitat d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.
Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.